توتون و تنباکو

دخانیات

مشارکت شرکت جی تی آی با شرکت گالاهر

شرکت جی تی ای با تولید سالانه در حدود 400 میلیارد نخ سیگار در رده سوم تولید کنندگان سیگار در دنیا قرار داشت اما با شرکت بی ای تی که در رده دوم بود و تولید 680 میلیارد نخ سیگار در سال رکورد آن بود فاصله زیادی داشت. به همین دلیل با به هم پیوستن این دو شرکت ( جی تی ای و گالاهر ) با یکدیگر سهم گالاهر که در حدود 180 میلیارد نخ در سال بود به سهم جی تی آی اضافه شده و به رقم 580 میلیارد نخ در سال خواهد رسید. البته این رقم هنوز با میزان تولید شرکت بی ای تی در حدود 100 میلیارد نخ در سال فاصله دارد اما با توجه به رشد خوب گالاهر در سالهای اخیر، مدیران هر دو کمپانی معتقدند که به زودی این فضا را نیز پر خواهند نمود.

از این پس نام این کمپانی جدید به صورت جی تی / گالاهر در خواهد آمد.

در زیر نمودار سهم بازار جهانی را  بعد از این اتفاق بزرگ در دنیای دخانیات مشاهده میفرمائید .

 

+ نوشته شده در  ۸۶/۱۲/۱۱ساعت 23:29  توسط من